Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 03.11.2017
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Považany
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 12.02.2019
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Považany