Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Považany
Kríž nad Váhom 187
916 26 Považany


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 15:30  
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00  
Štvrtok 7:30 - 15:30  
Piatok 7:30 - 15:00  

Obec Považany
Kríž nad Váhom 187
916 26 Považany

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 32 7797205

Web: http://www.obec-povazany.sk

E-mail: ocu.povazany@stonline.sk

IČO: 00311944

DIČ: 2021079918

Bankové spojenie

IBAN: SK50 5600 0000 0058 2601 6001