eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Považany

Kríž nad Váhom 187
916 26 Považany

Mobil:
Telefón: +421 32 7797205
Web: http://www.obec-povazany.sk
E-mail: ocu.povazany@stonline.sk

IČO: 00311944
DIČ: 2021079918

Bankové spojenie
IBAN:
 SK50 5600 0000 0058 2601 6001